heldere teek

Q-KOORTS

de Australische tekenbeetkoorts

Rogier Verberne
met tekeningen van Marisca Bruinooge-Verberne

Bronnen


1. Wikipedia, Q-koorts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Q-koorts
2. Stein A en Raoult D. Pigeon Pneumonia in Provence: A Bird-Borne Q Fever Outbreak.
Clinical Infectious Diseases 1999; 29:617-620
3. Agrarisch Dagblad 23-04-2009; Mariska Vermaas: Q-koorts bij mens en geit verwante stam.
http://www.agd.nl
4. CVI-Diagnostieknieuws 29 dec. 2009; H.J. Roest: Onderzoek naar Q-koorts moet de vele vragen beantwoorden!
http://www.cvi.wur.nl
5. Richardus JH en Akkermans JP. Q-koorts al langer aanwezig in Nederland.
Tijdschr Diergeneeskd 2010; 135: 373-374
6. Rotterdam B van, Langelaar M, Giessen J van der, Roest HJ en Gröne A. Q-koorts bij in het wild levende dieren in Europa, een aandachtspunt voor jagers.
Tijdschr Diergeneeskd 2010; 135: 420-422
7. Nederlands Huisartsen Genootschap, NHG-Patiëntenbrief Q-koorts maart 2010
http://nhg.artsennet.nl
8. Persoon M. Q-koorts in Nederland: klinisch beeld, diagnostiek en therapie.
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 5: 281-285
http://www.henw.org
9. Meekma KS. Persoonlijke mededeling mei 2010
10. Q-koorts in Nederland, een vervolgverhaal en een dringende oproep tot verhoogde waakzaamheid, vooral in het noordelijke deel van Vlaanderen. Vlaams Infectieziektebulletin 2010
http://www.infectieziektebulletin.be
11. Brief 1 Min. LNV 7 april 2010; G. Verburg: Antwoord op Kamervragen inzake bestrijding van Q-koorts en de kosten en proportionaliteit daarvan.
http://www.minlnv.nl
12. Brief 2 Min. LNV 7 april 2010; G. Verburg en A. Klink: Antwoord op Kamervragen betreffende Q-koorts
http://www.qkoortsinnederland.nl
13. EFSA 12 mei 2010; Scientific Panel on Biological Hazards (BIOHAZ): Scientific Opinion on Q fever
http://www.efsa.europa.eu
14. Min. LNV kamerstuk 1 juni 2010; G. Verburg en A. Klink: Q-koorts stand van zaken.
http://www.minlnv.nl
15. RIVM Infectieziekten 29 april 2010; Q-koorts, richtlijn (LCI)
http://www.rivm.nl
16. RIVM Infectieziekten 21 juli 2010; Q-koorts, Themapagina Q-koorts voor professionals
http://www.rivm.nl
17. RIVM Infectieziekten 27 sept. 2010; Dijkstra F, Schimmer B, Snijders B, Robert M, Hoek W van der: Achtergrondinformatie ten behoeve van individuele risicoafweging vaccinatie Q-koorts.
http://www.rivm.nl
18. RIVM Infectieziekten november 2010; H. Bijlmer: Consensus bij diagnostiek acute Q-koorts; waar zijn we het over eens? Infectieziekten Bulletin jaargang 21 nr. 9
http://www.rivm.nl
19. Evaluatiecommissie Q-koorts 22 november 2010: Van verwerping tot verheffing. Q-koortsbeleid in Nederland 2005-2010
http://www.evaluatiecommissieqkoorts.nl

 

© Rogier Verberne
ISBN/EAN: 978-90-818362-0-3
www.q-koortsbesmetting.nl

andere e-boeken van Rogier Verberne
Veterinaire Verhalen over Vee en Paarden
Jeugddiabetes en Ouderdomssuiker
Vergelijking van racefiets en ligfiets