Q-KOORTS

de Australische tekenbeetkoorts

Leo Rogier Verberne
met tekeningen van Marisca Bruinooge-Verberne
Eigenbelang


In de jaren 2007 t/m 2010 werd door de Gezondheidsdienst voor Dieren op 92 van de circa 440 Nederlandse melkgeitenbedrijven een besmetting vastgesteld met de Q-koortsbacterie. Die besmetting is overdraagbaar van dieren op mensen (een zoönose) en werd daarom beschouwd als een gevaar voor de volksgezondheid in het algemeen en voor de omwonenden van de besmette geitenbedrijven in het bijzonder.

In die 4 jaar werden in Nederland in totaal 3.921 mensen geregistreerd als Q-koortspatiënt (3) tegen 5 tot 20 per jaar in de 40 voorafgaande jaren (2). Maar met het stellen van de diagnose bij mensen was iets grondig mis (1). Waarschijnlijk zijn de meeste Q-koortsdiagnoses uit deze periode foutief (vals-positief) terwijl de aanwijzing van geiten als bron van de ziekte bij mensen op een statistische meetfout berust.

Door deze misleidende informatie ontstond grote druk op de overheid om harde maatregelen te nemen “ter bescherming van de volksgezondheid”. Dat had ernstige economische gevolgen voor de betreffende geitenhouders en de hele bedrijfstak werd erdoor gestigmatiseerd.

Sinds mijn pensionering als praktiserend veearts in 2003 heb ik met de sector geen band meer. Maar enkele van de getroffen geitenhouders zijn voormalige klanten van mijn praktijk. Bovendien heb ik door 20 jaar werken op het platteland veel sympathie gekregen voor de boeren.

Vandaar dit boekje.

Sint Michielsgestel, september 2012
Leo Rogier Verberne

Bronnen
1. Bijlmer HA: Consensus bij diagnostiek acute Q-koorts; waar zijn we het over eens? Infectieziekten Bulletin november 2010, 21 nr. 9; www.rivm.nl
2. Richardus JH en Akkermans JP: Q-koorts al langer aanwezig in Nederland. Tijdschr Diergeneeskd 2010;135: 373-374
3. Roest HIJ, Ruuls RC, Tilburg JJ, Nabuurs-Fransen MH, Klaassen CH, Vellema P, van der Brom    R, Dercksen D, Wouda W, Spierenburg M, Buijs R, de Boer AG, Willemsen PThJ, Zijderveld FG van: Molecular Epidemiology of Coxiella burnetii from ruminants in Q fever outbreak, the Netherlands. Emerg Infect Dis. 2011; 17: 668-675

lees verder

© Leo Rogier Verberne
ISBN/EAN: 978-90-818362-0-3
www.q-koortsbesmetting.nl